De 99 Schone Namen van Allah

/

1Ar-Rahmanالرحمنde Barmhartige
2Ar-Rahiemالرحيمde Meest Genadevolle
3Al-Malikالملكde Koning
4Al-Qoeddoesالقدوسde Heilige
5As-Salaamالسلامde Vredige
6Al-Moe’minالمؤمنde Gever van Geloof
7Al-Moehayminالمهيمنde Autoriteit over Alles
8Al-‘Aziezالعزيزde Almachtige
9Al-Djabbaarالجبارde Dwingende
10Al-Moetakabbierالمتكبرde Bezitter van Grootheid
11Al-Galiqالخالقde Schepper
12Al-Baari’البارئde Vernieuwer
13Al-Moesawwirالمصورde Vormgever
14Al-Gha’faarالغفارde Oneindige Vergever
15Al-Qahhaarالقهارde Alles Dominerende
16Al-Wahhaabالوهابde Genadige Schenker
17Ar-Razzaaqالرزاقde Grote Voorziener
18Al-Fattaahالفتاحde Opener
19Al-‘Aliemالعليمde Alwetende
20Al-Qaabidالقابضde Samentrekker
21Al-Baasitالباسطde Verruimer
22Al-Gaafidالخافضde Vernederaar
23Ar-Raafi’الرافعde Verheffer
24Al-Moe’izzالمعزde Schenker van Eer
25Al-Moedzilالمذلde Onteerder
26As-Sami’السميعde Alhorende
27Al-Basierالبصيرde Alziende
28Al-Hakamالحكمde Rechter
29Al-‘Adlالعدلde Rechtvaardige
30Al-Latiefاللطيفde Subtiele
31Al-Gabierالخبيرde Bewuste
32Al-Haliemالحليمde Verdraagzame
33Al-‘Aziemالعظيمde Geweldige
34Al-Ghafoerالغفورde Meest Vergevingsgezinde
35As-Shakoerالشكورde Waarderende
36Al-‘Aliالعلىde Allerhoogste
37Al-Kabierالكبيرde Allergrootste
38Al-Hafiedh[bron?]الحفيظde Beschermer
39Al-Moeqietالمقيتde Onderhouder
40Al-Hasiebالحسيبde Opsteller van de Rekening
41Al-Djalielالجليلde Sublieme
42Al-Kariemالكريمde Edelmoedige
43Ar-Raqiebالرقيبde Waakzame
44Al-Moedjiebالمجيبde Verhoorder
45Al-Wasi’الواسعde Alomvattende
46Al-Hakiemالحكيمde Oneindig Wijze
47Al-Wadoedالودودde Liefhebbende
48Al-Madjiedالمجيدde Luisterrijke
49Al-Baa’ithالباعثde Opwekker van de Doden
50As-Sjahiedالشهيدde Grote Getuige
51Al-Haqqالحقde Waarheid
52Al-Wakielالوكيلde Gevolmachtigde
53Al-Qawiyالقوىde Sterke
54Al-Matienالمتينde Standvastige
55Al-Waliyالولىde Voogd
56Al-Hamiedالحميدde Lofwaardige
57Al-Moehsiالمحصىde Optekenaar
58Al-Moebdi’المبدئde Voortbrenger
59Al-Moe’idالمعيدde Hersteller
60Al-Moehyiالمحيىde Levensgevende
61Al-Moemietالمميتde Levensontnemende
62Al-Hayyالحيde Eeuwiglevende
63Al-Qayyoemالقيومde Zelfbestaande
64Al-Wadjidالواجدde Vinder
65Al-Maadjidالماجدde Nobele
66Al-Wahidالواحدde Ene
67Al-Ahadالأحدde Unieke
68As-Samadالصمدde Onafhankelijke
69Al-Qadirالقادرde Machtige
70Al-Moeqtadirالمقتدرde Machtigste
71Al-MoeqaddimالمقدمDegene die Bevordert
72Al-Mu’akhirالمؤخرde Vertrager
73Al-Awwalالأولde Eerste
74Al-Agirالأخرde Laatste
75Az-Zahirالظاهرde Openlijke
76Al-Batinالباطنde Verborgene
77Al-WaliالواليDe Regeerder
78Al-Moeta’aliالمتعاليde Meest Verhevene
79Al-Barrالبرde Rechtvaardige
80At Tawwaabالتوابde Berouwaanvaardende
81Al-Moentaqimالمنتقمde Vergelder
82Al-Afoewالعفوde Schenker van Vergiffenis
83Ar Ra’oefالرؤوفde Welwillende
84Malik-oel-Moelkمالك الملكde Koning der koningen
85Dzoel-Djalaali-Wa’l-Ikraamذو الجلال و الإكرامde Heer van Glorie en Eer
86Al-Moeqsitالمقسطde Billijke
87Al-Djami’الجامعde Verzamelaar
88Al-Ghaniyالغنىde Zelftoereikende
89Al-Moeghniالمغنىde Verrijker
90Al-Mani’المانعde Verhinderaar
91Ad-Dhaarالضارde Beschadigende
92An-Nafiالنافعde Begunstiger
93An-Noerالنورhet Licht
94Al-Hadiالهادئde Gids
95Al-Badi’البديعde Ontwerper
96Al-Baqiالباقيde Eeuwige
97Al-Warithالوارثde Erfgenaam
98Ar-Rasjiedالرشيدde Gids naar het Juiste Pad
99As-Saboerالصبورde Geduldige