Is zijde halal?

Hier vindt u de overleveringen over zijde en waarom alleen de moslimman geen zijde mag dragen

Het is een expliciet geschenk voor de vrouwen om zijde te mogen dragen, net als de gunst dat goud er alleen is voor de vrouwen om te dragen. Deze waardevolle bezittingen bekronen de hoge waarde van de vrouw in de Islam. Het is al een indicatie hoe geëerd de positie is van de vrouw in de Islam in tegenstelling tot wat de media men probeert te laten geloven. Mannen mogen geen zijde dragen noch goudDat is heel duidelijk. De Profeet (vrede zij met hem) heeft niet de exacte reden gegeven waarom mannen het niet mogen dragen, behalve dat de mannen het dragen in het paradijs. Leest u maar de overleveringen onderaan deze pagina.

Wat betekent Halal?

Kortweg is halal een islamitische term wat inhoudt: alle zaken die God voor de mens heeft goedgekeurd. Het navolgen van halal zaken brengt een beloning met zich mee voor het hiernamaals. Haram zijn alle zaken die God voor de mens verboden heeft. Ten eerste kan dit zijn omdat het slecht is voor de mens. Het kan ook zijn dat God, Verheven en Geprezen, iets haram heeft verklaard, omdat het een zaak van aanbidding is en de gehoorzaamheid van zijn dienaren op deze manier wordt beproefd.

Wat zijn uitspraken van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)  over het dragen van zijde? 

Overgeleverd door Ali ibn Abi Taalib (de neef van de Profeet):
“De Profeet nam een stuk zijde in zijn rechterhand en een goudstuk in zijn linkerhand, hield het omhoog en zei: “Deze zijn haram voor de mannen van mijn ummah (gemeenschap) en toegestaan voor de vrouwen.” (Ibn Maajah, 2/1189)

 Verder staat er in Aboe Dawoed dezelfde hadieth overgeleverd door Ali ibn Abi Taalib (ra):

Ik zag de Boodschapper van Allah een lap zijde in zijn rechterhand en een stuk goud in zijn linkerhand nemen en hoorde hem zeggen: Het dragen hiervan is verboden voor de mannen onder mijn volgelingen.” (Aboe Dawoed: Isnaad Hassan)

 Hoedzaifah (ra) verhaalt:

Voorwaar, de Profeet verbood ons (het dragen van) zijde en brokaat en het drinken uit gouden en zilveren bekers, en hij zei: “Deze zijn voor hen (niet-moslims) in deze wereld en voor jullie in het hiernamaals.” (Boekhaari 5832 en Moeslim 2069)

Hoedzaifah (ra) overleverde ook:

De Profeet verbood ons om uit gouden en zilveren kommen te drinken of daaruit te eten, hij verbood ook mannen zijde en Dibaj (een doek uit zuiver zijde) te dragen of daarop te zitten.” (Boekhari en Moeslim)

Omar ibn Al-Khattaab (ra) overleverde dat hij de Profeet heeft horen zeggen:

Zijde wordt gedragen door degene die geen deel zal hebben van het genot in het hiernamaals (Boechari 5853 en Muslim 2069). Een soortgelijke hadieth is door Anas overgeleverd: “Wie zijde draagt in deze wereld, zal het niet dragen in het hiernamaals.” (Boekhari 5832)

En zoals met vele zaken in Islam zijn er ook uitzonderingen, mits hieraan wordt voldaan: 

Anas (ra) verhaalt:

De Profeet stond Zoebair en Abdur-Rahmaan ibn Auf toe zijde te dragen, omdat zij aan een huidziekte leden.” (Boechari 2919, Muslim 3/1646)

Omar ibn Al-Khattaab (ra) overleverde:

“De Profeet verbood het dragen van zijde behalve voor een oppervlakte ter grote van twee, drie of vier vingers.” (Moeslim 3/1644)

Een andere opmerkelijk punt van aandacht over zijde. Omar ibn Al-Khattaab (de tweede rechtvaardige leider van de Moslims kort na het overlijden van de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem) werd gevraagd: “Oh, Omar, waarom bekleed jij de Kaaba niet met zijde?” Waarop Omar antwoordde: “De maag van de moslims is een prioriteit” (met andere woorden: zorg eerst voor de minderbedeelden en de armen). Een gebaar waar menig huidige moslim leider verplicht is om veel meer waarde aan te hechten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *